Wetsvoorstel verplichte AOV voor zelfstandigen ingediend bij SZW

1096
vrouwen aan een tafel

De kans is groot dat er op korte termijn een wetswijzigingen aankomt: de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid, een vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft dit voorstel op 3 maart 2020 aan minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepresenteerd. Wat houdt deze verplichte AOV in?

Verzekerd voor langdurig inkomensverlies

Veel ZZP’ers met een laag tot middel inkomen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit heeft te maken met de hoge kosten die de premie met zich meebrengt. In de afgelopen jaren lag het aandeel zelfstandigen met een verzekering rond de 20%.

Vanuit de afspraken uit het Pensioenakkoord is er een voorstel uitgewerkt door De Stichting van de Arbeid, genaamd ‘Keuze voor Zekerheid’. Het doel hiervan is ondernemers die arbeidsongeschikt worden een garantie te geven op inkomen.

Mocht je momenteel niet meer kunnen werken na ziekte of een ongeval en heb je geen verzekering? Dan teer je op je spaargeld en val je uiteindelijk terug op bijstand (€1050 per maand).

Wijzigingen als verplichte AOV ingaat

De voorlopige indicaties van de verplichte AOV wijziging:

  • Keuze uit eigen risico van 2 jaar (lagere premie), 1 jaar (standaardoptie, half jaar (hogere premie)
  • Inkomen tot maximaal €30.000 bruto per jaar gedekt
  • Na arbeidsongeschiktheid en verlooptermijn van eigen risico ontvang je 70% (€1650 bruto – gelijk aan wettelijk minimumloon)

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De AOV wordt vooralsnog bekend verplicht voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben, met uitzondering van de agrarische sector. Met uitzondering van deze sector wordt er geen onderscheidt gemaakt op basis van leeftijd, beroep of medische risico’s.

Wat kost de AOV voor ZZP’ers?

De kosten zullen zover nu bekend een inkomensafhankelijke premie worden. Naar verwachting ligt de premie bij een inkomen vanaf €20.000 bruto tussen de €120 en €220 per maand. De premie is fiscaal aftrekbaar en netto kom je dan op een bedrag van €85 tot €150 per maand.

De uitkeringen voor arbeidsongeschikten zou volledig bekostigd moeten worden uit de premies van de deelnemers, aldus De Stichting van de Arbeid.

Wanneer gaat de verplichte AOV voor ZZP’ers in?

Vooralsnog is het nog niet bekend wanneer de wetswijziging ingaat. De Stichting van de Arbeid verwacht dat dit nog enkele jaren kan duren voordat deze nieuwe standaardverzekering start. Tot die tijd bepaal je zelf of de voordelen van een arbeidsongeschiktheid opwegen tegen de (hoge) premie.

Berekenen AOV

Ben je benieuwd naar de kosten van een arbeidsongeschiktheid voor jou op dit moment? Meerdere verzekeraars, waaronder Centraal Beheer bieden een AOV aan. Wie hun website ontdek je wat de kosten ervan zijn, deze variëren namelijk voor iedereen. We beschreven daarnaast ook al de Univé AOV voor ZZP’ers. En mocht je al die jaren ‘voor niks’ betalen, dan moet je maar zo denken dat je in ieder geval gezond en arbeidsgeschikt bent gebleven!

Vorig artikelBeleggen in vastgoed? Zo geeft het je voorspoed!
Volgend artikelWerknemer ontslaan? Wettelijke redenen om iemand ontslag te geven