Ontzorg nabestaanden met een bedrijfsplan en uitvaartverzekering

Regel nu belangrijke zaken voor na het overlijden.

804
Uitvaartverzekering afsluiten

Als ondernemer heb je er wellicht over nagedacht wat er met je bedrijf moet gebeuren wanneer je onverhoopt komt te overlijden. Het is slim om dit met anderen te bespreken of zaken vast te leggen. Daarnaast kun je met een uitvaartverzekering financieel gezien het een en ander regelen. Lees hier een aantal tips.

Overname door familielid of zakenpartner

Het is belangrijk om na te denken over wat er met je bedrijf gebeurt bij onverhoopt overlijden. Per type bedrijf (van eenmanszaak tot VOF en BV) zijn er regels omtrent overname, verkoop en erfbelasting. Zorg dat je deze regels duidelijk hebt, zodat je met nabestaanden eventuele acties of voortzetting kunt bespreken. Op het moment van overlijden hebben zij immers al genoeg aan hun hoofd, dus het is fijn als zij weten welke stappen er ondernomen moeten worden en welke mogelijkheden er zijn.

Testament opstellen

Je kunt bepaalde zaken eventueel officieel laten vastleggen in een testament, bijvoorbeeld als je iemand anders dan je erfgenaam wilt aanwijzen voor de voortzetting van je onderneming. Of als je bijvoorbeeld meerdere erfgenamen hebt, waarbij je de ene het bedrijf wilt schenken en de ander financieel wilt compenseren. Je kunt je hierin laten adviseren om dit vervolgens schriftelijk vast te leggen bij de notaris.

Overlijden aangeven bij de gemeente

Wanneer iemand sterft, moet de gemeente weten wie er overleden is. Dit aangeven kan gedaan worden door de nabestaanden, maar meestal regelt de uitvaartverzorger dit. De gemeente geeft dit vervolgens door aan de Belastingdienst.

Om nabestaanden te ontlasten is het slim om dit proces via een uitvaartverzorger vast te leggen. Dat scheelt niet alleen administratieve rompslomp voor de nabestaanden, maar geeft ook financiële zekerheid qua uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartverzekeringen, oftewel begrafenisverzekeringen (ook voor crematie), komen in allerlei soorten en maten, waarbij je zelf kunt vastleggen wat je wel en niet wilt (laten) regelen. Ook wordt er natuurlijk een bedrag bepaald waarmee de uitvaart gedekt kan worden.

Er zijn in de basis drie typen begrafenisverzekeringen, namelijk de begrafenisverzekering in natura, de begrafenisverzekering met kapitaal en de sommenpolis. Wat de beste uitvaartverzekering is voor jou hangt maar net af van je wensen, hieronder de verschillen.

Bij de begrafenisverzekering in natura worden vooraf afspraken gemaakt over de dienstverlening van de uitvaartverzorger. Hierbij worden diensten en bijbehorende kosten vooraf bepaald. Dat maakt de premie gemiddeld gezien goedkoper dan een verzekering met kapitaal.

Bij een begrafenisverzekering met kapitaal krijgen de nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd. Hiermee bepalen de nabestaanden zelf van welke producten en diensten zij gebruik zullen maken voor de uitvaart. Daarom is de premie van deze vaak hoger dan die van de begrafenis in natura. 

Bij de sommenpolis krijgen nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd, dat zij vrij mogen besteden aan wat ze maar willen, dus niet per se aan de uitvaart. Een combinatie van dit en bovenstaande is ook mogelijk.

Let op, een uitvaartverzekering (begrafenisverzekering) is iets anders dan een overlijdensrisicoverzekering. Dit tweede type kun je afsluiten om een vrij te besteden bedrag uit te laten keren aan de nabestaande. Hierbij betaal je maandelijks premie. Op het moment dat je stopt met premie betalen dan vervalt de verzekering. Het is dus een soort extra financiële zekerheid die je hiermee kunt bieden wanneer je onverhoopt (vroegtijdig) overlijdt.

Testament bedrijf

Neem de voorwaarden goed door

Bij het afsluiten van de begrafenisverzekering zijn er voorwaarden die de verzekeraar vaststelt, zoals de premie. De looptijd is variabel; hoe korter de looptijd, hoe hoger de premie per maand. Van de andere kant is een uitvaartverzekering ook weer levenslang, want wanneer je alle premies hebt voldaan dan loopt de verzekering door tot het moment van overlijden. Het is dus niet zo dat na afloop van de premieperiode je weer een nieuwe verzekering hoeft af te sluiten.

Mocht je overlijden voordat alle premies zijn voldaan, dan zal de verzekering in de meeste gevallen ook het volledige bedrag uitkeren. Check de regelgeving hierover voor de zekerheid in de voorwaarden van jouw verzekering.

Let tevens op de En-Bloc clausule. Deze clausule houdt in dat de verzekeraar het recht heeft de polisvoorwaarden te veranderen, die vastgelegd waren bij het afsluiten van de verzekering. Mits deze aanpassing geen besluit is vanuit de overheid dan heb je het recht om binnen 30 dagen na wijziging de verzekering op te zeggen.

De En-Bloc clausule kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken. Zo kan de verzekeringsmaatschappij de premie verhogen, maar ook verlagen. Ook kan het uit te keren bedrag stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van inflatie en veranderingen in vraag en aanbod op de uitvaartmarkt. Er zijn ook verzekeringen waarbij in de voorwaarden is opgenomen dat de En-Bloc clausule alleen in je voordeel mag werken, deze voorwaarde is een absolute pre!

Wil je zeker weten dat de verzekering volledig dekkend is, ook als de prijzen voor een uitvaart stijgen? Kies dan voor een waardevaste verzekering. De winstuitkering stijgt mee met de kosten, maar de premies doen dat ook. Het kan dus zijn dat je jaarlijks een hogere premie moet gaan betalen, maar zo weet je wel zeker dat de verzekering dekkend is op moment van overlijden.

Vergelijk verzekeraars

Een goedkope begrafenisverzekering is goedkoop qua premie en dat is natuurlijk fijn. Het is echter belangrijk om je niet blind te staren op het premiebedrag, maar juist op zoek te gaan naar een verzekeraar die voor een relatief laag premiebedrag een goede uitkering en voorwaarden biedt. Zoek naar een verzekeringsmaatschappij die aansluit bij jouw uitvaartwensen en op basis daarvan een aantrekkelijke verzekering biedt. Kortom, de begrafenisverzekering vergelijken per verzekeraar, premie en voorwaarden, zodat je je nabestaanden financiële zekerheid kunt bieden.

Vorig artikelBitcoin over $50.000: andere crypto stijgen mee
Volgend artikelLichamelijke klachten door werkhouding: tips voorkomen & genezen