Hoe stimuleer je innovatie binnen een organisatie?

Betrokken medewerkers zorgen voor maximale denkkracht.

805
Innovatie stimuleren tips

Innoveren is in veel organisaties belangrijk om de concurrentie een stap voor te blijven. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je pakt dit het beste aan met je hele team. Om dit proces te stimuleren zijn er een aantal tips die je kunt volgen.

Innovatiekracht vergroten

Innovatiekracht is het vermogen of de potentie van een organisatie om steeds weer innovaties te bedenken en deze tevens succesvol in de markt te zetten. Dit werkelijk voor elkaar krijgen heeft te maken met enerzijds de mindset en anderzijds het bieden van de juiste tools. We vertellen je meer over deze pijlers.

De juiste mindset

Allereerst dus de mindset, alle neuzen binnen de organisatie moeten dezelfde kant op wijzen om vooruitgang te boeken. Het is daarom belangrijk dat je met medewerkers in gesprek gaat en transparant bent over je doelen. Vertel ze waar je naartoe wilt en dat je hen ruimte geeft om dat te bereiken middels innovatieve ideeën.

Bij innoveren hoort experimenteren. Deze begrippen gaan hand in hand. En waar geëxperimenteerd wordt, daar kunnen ook ‘fouten’ gemaakt worden. Het kan tijdrovend zijn en zal ook niet altijd direct tot succes leiden.

Laat je medewerkers weten dat ze de ruimte hebben om creatief aan de slag te gaan met ideeën die niet per definitie al bij voorbaat ‘bewezen’ zijn. Iets nieuws is namelijk pas iets nieuws als het nog niet door een ander gedaan is. En dus kun je vooraf ook niet altijd een waterdicht plan op tafel leggen.

Kortom, een open cultuur waarin men de ruimte krijgt om zich te ontplooien en innovatieve ideeën op touw te zetten.

Innovatielab tips

De juiste innovatieve omgeving

Wanneer de mindset goed is, dan ben je er nog niet. Je hebt namelijk ook een inspirerende omgeving nodig waarin ideeën ontwikkeld kunnen worden. Daarbij komt een innovatielab goed van pas. Een speciaal lab waarin men de tijd en ruimte krijgt om te experimenteren. Een lab waar men uitgedaagd wordt om met vernieuwing aan de slag te gaan.

Test samen meerdere ideeën en ga het gesprek aan met collega’s. Leer van elkaar en luister, want juist het blindstaren op je eigen idee brengt risico’s met zich mee. Probeer met je innovaties zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de klantbehoeften.

Innoveren kun je leren

Innoveren is een continu proces waar jullie als organisatie steeds beter in worden. Dit kan je op termijn flink wat opleveren. Door bovengenoemde factoren te combineren zorg je voor betrokken medewerkers en maximale denkkracht. Dus, tijd om het innovatief vermogen binnen jouw bedrijf te vergroten?!

Vorig artikelWaarom WordPress hosting via Hostnet een slimme keuze is
Volgend artikelWaarop letten bij het kiezen van een workstation?