Wet Betaaltermijnen van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen?

Een kortere betaaltermijn moet financiële ademruimte aan kleine ondernemers geven.

951
wet betaaltermijnen aangepast

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een wetswijziging: het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen. Hiermee hopen ze dat mkb-ondernemingen over meer cashflow kunnen beschikken, waardoor zij gemakkelijker kunnen investeren. Momenteel is dit wetsvoorstel voor de wijziging van artikel 6:119a lid 6 BW ter consultatie ingediend.

Facturen blijven langer dan 40 dagen openstaan

Uit evaluatie van bewindspersonen bleek dat betalingen steeds minder snel voldaan worden. Kleine ondernemers blijven regelmatig langer dan 40 dagen zitten met een openstaande factuur.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer kan dit al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, maar is dit nu zeker in de huidige economische periode door de coronacrisis écht onwenselijk, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Veel zzp’s er mkb’ers komen door lang wachten op geld in de knel. Door deze wetswijziging zou er meer financiële ademruimte moeten komen bij ondernemers.

Consultatie wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

Momenteel is de internetconsultatie van deze wetswijziging gaande. Belangstellenden kunnen hier tot 12 november 2020 op reageren. Na afloop van de consultatieperiode worden reacties bekeken en kan het wetsvoorstel eventueel aangepast worden.

Weten of je zelf onder ‘grote onderneming’ valt? Deze criteria zijn beschreven in artikel 395a t/m 398 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

wet betaaltermijnen wetswijziging

Wet Betaaltermijnen

De Wet Betaaltermijnen is op 1 juli 2017 ingetreden en bepaalt dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn van 60 dagen kunnen overeenkomen met zelfstandig ondernemers en mkb, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit met de gedachte dat een langere termijn kon leiden tot nadelige gevolgen bij kleinere bedrijven die akkoord moesten gaan met extreem lange betalingstermijnen, soms tot wel 120 dagen.

Nu drie jaar later een evaluatie is uitgevoerd op deze betalingstermijn, blijkt dat er zelfs een lichte stijging te zien was op de gemiddelde betalingstermijn. Sommige grote ondernemers pasten een kortere betalingstermijn zelfs aan naar het wettelijk maximum van 60 dagen. Het omgekeerde bedoelde effect dus.

‘Omdat er geen enkele goede reden is om mensen zo lang te laten wachten op hun geld, verplichten we grote bedrijven sneller hun rekeningen te betalen, aldus Minister Sander Dekker.

Vorig artikelVoordelen van een nieuwe iPhone in jouw business
Volgend artikelBedrijfsafval: hoe kom je er zo voordelig en efficiënt mogelijk vanaf?