Wat houdt de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in?

Ondersteuning voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

994
covid 19 in witte puntjes

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft financieel gezien veel invloed op bedrijven. Veel personeel zit thuis en daarnaast merken bedrijven een daling in de omzet. Om werkgevers tegemoet te komen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe regeling voorgesteld: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Lees hier wat de regel inhoudt en hoe je er als werkgever gebruik van maakt.

NOW vervangt Werktijdverkorting

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vervangt de Werktijdverkorting, een regeling waarbij werknemers een tijdelijke WW-uitkering krijgen voor niet-gewerkte uren. Het is momenteel niet meer mogelijk om Werktijdverkorting aan te vragen. De nieuwe NOW regeling is vanaf nu van kracht. Deze regeling is helemaal afgestemd op de huidige coronasituatie.

Tegemoetkoming omzetverlies (vanaf 1 maart 2020)

Door het coronavirus hebben veel werkgevers minder of zelfs geen werk voor hun personeel. Dankzij de NOW kun je een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten, zodat je je werknemers kunt doorbetalen. Voorwaarde hierbij is dat je dat doet voor al je werknemers en dat je niemand ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen. Op deze manier hebben zowel werknemers als werkgevers meer zekerheid, dus het is een goede regeling voor beide partijen.

Andere voorwaarde voor het krijgen van de tegemoetkoming is dat je een omzetverlies van minimaal 20% verwacht (omzetdalingen vanaf 1 maart 2020) en dat je een accountantsverklaring moet hebben.

Hoe hoog is de tegemoetkoming van NOW?

De hoogte van de tegemoetkoming is een percentage van het salaris van werknemers. Dit percentage wordt bepaald door het percentage omzetdaling:

  • 100% omzet valt weg = 90% tegemoetkoming van totale loonsom van werkgever
  • 50% omzet valt weg = 45% tegemoetkoming van totale loonsom van werkgever
  • 25% omzet valt weg = 22,5% tegemoetkoming van totale loonsom van werkgever

Na het indienen van je aanvraag krijg je een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming van het UWV. Achteraf wordt de werkelijke daling van de omzet vastgesteld (indien van toepassing vindt er een correctie van de hoogte van de tegemoetkoming plaats).

NOW aanvragen

Tegemoetkoming via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is momenteel nog niet mogelijk. Er wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt wanneer je hiervoor wel bij het UWV terecht kunt. De huidige voorbereidingen om deze aanvragen zo effectief mogelijk te behandelen, worden momenteel getroffen.

Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. Zover nu bekend kan de tegemoetkoming voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging van drie maanden. 

Via de website van de Rijksoverheid word je geïnformeerd wanneer het mogelijk is om de NOW aan te vragen.

LEES OOK: Handen wassen op het werk: belangrijker dan ooit!

Vorig artikelGarantie verlopen? Met goedkope garantieverlenging loop je geen risico!
Volgend artikelRem de kosten van je huidige autoverzekering af met deze tips