Minnelijke incasso versus gerechtelijke incasso, wat is het verschil?

891
vrouw met rekenmachine

Als ondernemer ga je ervan uit dat alle klanten hun betalingsverplichtingen stipt nakomen. Helaas is dat regelmatig niet het geval. Bijna elke ondernemer heeft wel eens te maken met een notoire wanbetaler of een klant die in financiële problemen is geraakt en daardoor zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. Belangrijk is dat je de signalen tijdig opvangt en niet negeert. Het gaat tenslotte om je omzet en dus om je broodwinning. Je wilt natuurlijk niet dat je zelf in een lastig parket terecht komt door het slechte betalingsgedrag van je klanten. Een incassotraject kan uitkomst bieden, maar wat is precies het verschil tussen een minnelijke incasso en een gerechtelijke incasso? We leggen het uit!

Geld innen en klant behouden

Eigenlijk vertelt de term minnelijke incasso al precies welke werkwijze hier wordt gehanteerd. Als ondernemer heb je vaak zelf niet de tijd om voortdurend achter slechte betalers aan te lopen. Daarom besteden veel ondernemers dit traject uit aan een externe partij. Deze incassopartners zorgen ervoor dat de klant benaderd wordt met een dringend verzoek om alsnog met geld over de brug te komen. Dringend, maar over het algemeen niet dreigend. Het uitgangspunt moet zijn dat de klant er een goed gevoel aan overhoudt.

Het psychologisch effect speelt hierbij ook een rol. De gedachte is dat vreemde ogen dwingen. De klant realiseert zich dat er nu een professionele partij mee bezig is en is daardoor sneller geneigd in actie te komen. Kort na het verzenden van de brief neem de incassopartner telefonisch contact op met de klant om te bespreken wat de stand van zaken is. Dit leidt in veel gevallen tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

handen schudden

Een juridisch traject

Lukt het niet om op vriendelijke, doch dringende wijze een klant tot betaling van de vordering over te laten gaan, dan is een gerechtelijke incasso de volgende stap. Je stelt dan als ondernemer een dagvaarding op, waarin je de rechter verzoekt om de klant te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijk geldende rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

Omdat je hiervoor als ondernemer in de meeste gevallen niet de benodigde expertise paraat hebt, is het zinvol om voor creditmanagement detachering te kiezen. Je weet dan zeker dat dergelijke procedures volgens het boekje verlopen en alles in het werk wordt gesteld om de betaling te incasseren. Er komt namelijk best wel wat bij kijken. Allereerst krijgt de klant natuurlijk de gelegenheid om op de dagvaarding te reageren, dat wordt concluderen genoemd.

Als de zaak bij de kantonrechter ligt, kan die reactie mondeling worden gedaan, maar in alle andere gevallen zal er een advocaat aan te pas moeten komen, die de reactie schriftelijk indient. Daarna volgt het vonnis van de rechter, vervolgens verloopt de executie van het vonnis via een gerechtsdeurwaarder. Als de betaling niet kan worden geïnd, kan de gerechtsdeurwaarder uiteindelijk besluiten om beslag te leggen op goederen of banktegoeden, zodat de vordering daarmee wordt gecompenseerd.

Vorig artikelHet belang van een goede bureaustoel: waar let je op?
Volgend artikelOnline banners op maat laten maken? Met Bannersetje.nl klikt het!